Bilişim Hukuku Hakkında Temel Bilgiler

Bilişim Hukuku Nedir, Neyi Kapsar? Bilişim hukuku sayısal bilginin paylaşımını konu alan hukuk dalıdır. Bilişim Hukuku, bilgi teknolojisi hukuku ve internet hukuku olmak üzere iki ana bölümde incelenmektedir. Bilgi teknolojisi hukuku, dijital hale getirilmiş bilginin ve bilgisayar programlarının dağıtılmasını, bilgi güvenliğinin sağlanmasını ve elektronik ticaret konularını düzenler. İnternet Hukuku ise internetin kullanılması ile ortaya çıkan

Ticaret Hukuku ve İş Hukuku Arasındaki Farklar

Ticaret hukuku, genel olarak üretim ve tüketim arasında köprü oluşturan ticari ve ekonomik faaliyetlerin tamamını kapsayan yürürlükte olan mevzuattan sorumlu olan hukukun alt bir dalıdır. İş hukuku nedir sorusu, iş, işçi ve işveren konularını ele alan ve bu konularda ortaya çıkan anlaşmazlıkları gideren ve bireylerin iş ilişkisini düzenleyen kuralların bütünü olarak cevaplanabilir. İş hukuku işveren,

Ticaret Hukuku Nedir?

Ticaret hukukunun sözlük açıklamasına bakıldığında, ticaretle ilgi faaliyetleri düzenleyen, yürürlükte olan mevzuatın bütünü olarak açıklanır. Özel hukukun bir dalı olan ticaret hukuku, borçlar hukuku ile yakından bağlantılı olsa da temel noktalarda birbirinden ayrılmaktadır. Ticaret hukukunun temel dayanağı, 1957 tarihinde Medeni Kanun’un ayrılmaz bir parçası olan Türk Ticaret Kanunu’dur. Ticaret, üretim ve tüketim arasında bir köprü

Medeni Hukuk Nedir ve Neyi Düzenler?

Hukuk genel olarak kamu hukuku ve özel hukuk olarak ayrılmaktadır. Roma Hukuku’ndan kaynaklanan bu ayrım Kara Avrupası Ülkelerinde uygulanmaktadır. Kamu hukuku ile özel hukuk arasındaki sınır her zaman, her yerde aynı olmadığı gibi kesin de değildir. Günümüzde bu ayrıma karma hukuk dalı da eklenerek her iki hukukun ortak özelliklerine sahip olan hukuk dalları ortaya çıkmaktadır.

Borçlar Hukuku Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Hukuk genel olarak kamu hukuku ve özel hukuk olarak ayrılmaktadır. Özel hukuk, bireyler arasındaki ilişkileri, eşitlik ve irade özgürlüğü ilkelerini esas alarak düzenler. Başlıca özel hukuk dalları; medeni hukuk, ticaret hukuku ve milletlerarası özel hukuktur. Medeni hukuk ise kişi hukuku, aile hukuku, miras hukuku, eşya hukuku ve borçlar hukuku olmak üzere kendi içinde beş ana

İşçi’nin İş Güvenliğine Uymaması

30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı resmi gazetede yayınlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmiş ve bu yasa ile çalışanların, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorumlulukları da düzenlenmiştir. İşçi’nin iş güvenliğine uymaması hem kendisi hem de işveren için telefisi imkansız zararlar meydana getirebilmekte ve iş sağlığı ve güvenliği