TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN İŞYERİ KİRALARINDA 01.07.2020 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANMAYA BAŞLAYACAK HÜKÜMLERİ

TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN İŞYERİ KİRALARINDA 01.07.2020 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANMAYA BAŞLAYACAK HÜKÜMLERİNİN GETİRECEĞİ DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER          6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun kira sözleşmelerine ilişkin 323, 325, 331, 340, 342, 343, 344, 346 ve 354. maddelerinin yürürlüğe girmesi 6217 sayılı Kanun’un Geçici 2.maddesiyle kiracının, tacir sayılanlar ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri

KVKK

Temel bir insan hakkı olan kişisel verilerin korunması hakkı, özel hayatın gizliliği ile doğrudan ilişkilidir. Üçüncü kişilerin eline geçmesinde sakınca bulunan bu verilerin korunması gerekliliği, hem kamu kurumlarını hem de özel kurumları ilgilendirmektedir. Bu sebeple, kişisel verilerin korunması konusu ilk olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda 135 ve 140. maddeler arasında düzenlenmiştir. Sonrasında Anayasada 2010

2019 KİRA ARTIŞ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK

Yeni Ekonomi Programı (2019-2021 Orta Vadeli Program- OVP) 20 Eylül 2018 tarih 30541 sayılı 2. Mükerrer Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye’nin yeni ekonomik gereklilikleri doğrultusunda genel ekonomi politikasını belirleyen temel nitelikli OVP kapsamında bankacılık, inşaat, yatırım sektörlerine dair birçok düzenleme yapıldığı gibi kira bedeli artış oranları da değiştirildi. Kira bedellerindeki artış her yıl, halen

KONKORDATO NEDİR?

Son zamanlarda günlük hayatımızda sıklıkla duymaya başladığımız konkordato çoğumuz için yeni bir kelime olsa da aslında hukuk sistemimize yabancı bir kurum değildir. İcra İflas Hukuku kapsamında hukuk sistemimizde zaten yer almakta olan konkordato kurumu, uygulamada iflas erteleme kurumunun daha çok kullanılması sebebiyle gölgede kalmışsa da 31.07.2016 tarihli 669 sayılı KHK ile sermaye şirketlerinin iflas erteleme

Karşılıksız Çek Düzenlemesi

6728 Sayılı Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 9 Ağustos 2016 Tarihli ve 29796 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu düzenleme ile karşılıksız çeke yeniden hapis cezası söz konusu olabilecektir. Karşılıksız çıkan her çek yaprağı için bin 500 güne kadar adli para cezası uygulanacak. Bunun parasal karşılığı 150 bin liraya

OHAL süresince İflas erteleme istenemeyecek

Resmi Gazetede (31.07.2016 ) bugün yayınlanan 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin hükmüyle kararnamenin 4. maddesiyle Olağanüstü halin devam ettiği süre içinde , sermaye şirketleri ve kooperatiflerce 2004 sayılı İcra ve İflas kanunun 179 maddesi ile düzenlenen iflas erteleme talebinde bulunulamayacağı, bu yöndeki taleplerin mahkemelerce ret edileceği düzenlemesi getirildi.