Bilişim Hukuku Hakkında Temel Bilgiler

Bilişim Hukuku Nedir, Neyi Kapsar? Bilişim hukuku sayısal bilginin paylaşımını konu alan hukuk dalıdır. Bilişim Hukuku, bilgi teknolojisi hukuku ve internet hukuku olmak üzere iki ana bölümde incelenmektedir. Bilgi teknolojisi hukuku, dijital hale getirilmiş bilginin ve bilgisayar programlarının dağıtılmasını, bilgi güvenliğinin sağlanmasını ve elektronik ticaret konularını düzenler. İnternet Hukuku ise internetin kullanılması ile ortaya çıkan

Sosyal Medya ve Suç

Sosyal medyada suç konusu, çok farklı bir hukuki boyutu olması nedeniyle, halen tartışmalı bir konu olma durumunu korumaktadır. Sosyal ağlar, kullanıcılara, toplumsal yaşamlarında katkı ve kolaylıkla sağlarken, suç işleme konusunda da neredeyse sınırsız olanaklar tanımaktadır. Ve maalesef, günümüzde, bilişim sistemlerine yönelik ya da bilişim sistemleri aracılığıyla işlenen suçlardaki patlamaya rağmen, kişiler, halen bilinçli bir şekilde

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru, 7.5.2010 tarih, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un kabul edilmesiyle hukuk sistemimize irmiş ve 23 Eylül 2012 tarihinde uygulanmaya başlanmıştır. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru, temel hak ve özgürlükleri, kamu gücünün işlem, eylem ya da ihmali nedeniyle ihlal edilen bireylerin diğer başvuru yollarını tükettikten sonra başvurdukları istisnai