2019 KİRA ARTIŞ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK

Yeni Ekonomi Programı (2019-2021 Orta Vadeli Program- OVP) 20 Eylül 2018 tarih 30541 sayılı 2. Mükerrer Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye’nin yeni ekonomik gereklilikleri doğrultusunda genel ekonomi politikasını belirleyen temel nitelikli OVP kapsamında bankacılık, inşaat, yatırım sektörlerine dair birçok düzenleme yapıldığı gibi kira bedeli artış oranları da değiştirildi. Kira bedellerindeki artış her yıl, halen

KONKORDATO NEDİR?

Son zamanlarda günlük hayatımızda sıklıkla duymaya başladığımız konkordato çoğumuz için yeni bir kelime olsa da aslında hukuk sistemimize yabancı bir kurum değildir. İcra İflas Hukuku kapsamında hukuk sistemimizde zaten yer almakta olan konkordato kurumu, uygulamada iflas erteleme kurumunun daha çok kullanılması sebebiyle gölgede kalmışsa da 31.07.2016 tarihli 669 sayılı KHK ile sermaye şirketlerinin iflas erteleme

Karşılıksız Çek Düzenlemesi

6728 Sayılı Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 9 Ağustos 2016 Tarihli ve 29796 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu düzenleme ile karşılıksız çeke yeniden hapis cezası söz konusu olabilecektir. Karşılıksız çıkan her çek yaprağı için bin 500 güne kadar adli para cezası uygulanacak. Bunun parasal karşılığı 150 bin liraya

OHAL süresince İflas erteleme istenemeyecek

Resmi Gazetede (31.07.2016 ) bugün yayınlanan 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin hükmüyle kararnamenin 4. maddesiyle Olağanüstü halin devam ettiği süre içinde , sermaye şirketleri ve kooperatiflerce 2004 sayılı İcra ve İflas kanunun 179 maddesi ile düzenlenen iflas erteleme talebinde bulunulamayacağı, bu yöndeki taleplerin mahkemelerce ret edileceği düzenlemesi getirildi.

Sınai Mülkiyet Yasa Tasarısı TBMM Sanayi Komisyonu’nda kabul edildi

Tasarı ile AB düzenlemesine paralel olarak yedi yıl sonra yürürlüğe girmek üzere, markalara idari iptal getiriliyor, marka tescil süreçleri kısaltılıyor. Marka sahibinin izni olmaksızın markayı kullanmak, marka sahibinin izni olmaksızın markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi

Yeni Yıllık İzin Düzenlemesi

6704 sayılı Torba yasanın 16. maddesi ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 56. maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler hâlinde kullanılabilir.” Yeni düzenlemeyle çalışanlar bir bölümü 10 günden az olmamak ve anlaşmak kaydıyla izin süresini