İşçi Özlük Dosyası

İşçi özlük dosyası hakkındaki düzenlemeler 10.06.2009 tarih ve 25134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4857 sayılı İş Kanunun 75. Maddesi ve 104. Maddesi ile çalışma hayatımıza girmiş ve işverenlerce bu belge ve formların düzenlenmesi ve saklanması zorunlu hale getirilmiştir. 4857 Sayılı Kanunda İşçi özlük dosyası aşağıda belirtilen madde ile düzenlenmiştir: İşçi Özlük Dosyası Madde 75 –

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 6284 Sayılı Kanun

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 6284 Sayılı Kanun, aile yaşamı içerisinde bireylere ve aile yaşamı dışında kadınlara ve çocuklara karşı uygulanan şiddetin önlenmesi ve şiddet mağdurlarının korunması konularında çok önemli yenilik ve değişiklikler getirmiştir. Bu Kanun’da yer alan yenilik ve değişiklikler ile toplumsal bir problem onan şiddetin, temel insan haklarına dayalı, sosyal

Ötanazi

Aktif veya pasif ötanazi olmak üzere ikiye ayrılan ötanazi, hastasına acıma veya hastanın veya yakınlarının ricası ile hastanın hayatına hekim tarafından son verilmesi olarak tanımlanabilir. Öldürücü bir ilacın vücuda verilmesi veya takılı olan serumun çıkarılması veya hayat destek ünitelerinin kapatılması aktif ötanazidir. Pasif ötanazi ise bilinçli olarak hastanın yaşaması için verilmesi gereken ilacın verilmemesi veya takılması gereken serumun takılmamasıdır.  Pasif