Borçlar Hukuku Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Hukuk genel olarak kamu hukuku ve özel hukuk olarak ayrılmaktadır. Özel hukuk, bireyler arasındaki ilişkileri, eşitlik ve irade özgürlüğü ilkelerini esas alarak düzenler. Başlıca özel hukuk dalları; medeni hukuk, ticaret hukuku ve milletlerarası özel hukuktur. Medeni hukuk ise kişi hukuku, aile hukuku, miras hukuku, eşya hukuku ve borçlar hukuku olmak üzere kendi içinde beş ana

İşçi’nin İş Güvenliğine Uymaması

30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı resmi gazetede yayınlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmiş ve bu yasa ile çalışanların, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorumlulukları da düzenlenmiştir. İşçi’nin iş güvenliğine uymaması hem kendisi hem de işveren için telefisi imkansız zararlar meydana getirebilmekte ve iş sağlığı ve güvenliği

İşçi Alacaklarında Zamanaşımı

            Zamanaşımı, yasanın belirttiği koşullar altında, belirli bir zaman geçmesiyle bir hak kazanmak, bir yükümlülükten kurtulmak veya bir hakkı talep etme imkanını kaybetmek durumudur. Diğer bir deyişle zamanaşımı, bir hakkın varlığını ortadan kaldıran bir olgu olmayıp, hukuken istenebilir olmasına engeldir. Türk Borçlar Kanunu’nun 161. maddesine göre ‘’Zamanaşımı ileri sürülmedikçe, hâkim bunu kendiliğinden

Sosyal Medya ve Suç

Sosyal medyada suç konusu, çok farklı bir hukuki boyutu olması nedeniyle, halen tartışmalı bir konu olma durumunu korumaktadır. Sosyal ağlar, kullanıcılara, toplumsal yaşamlarında katkı ve kolaylıkla sağlarken, suç işleme konusunda da neredeyse sınırsız olanaklar tanımaktadır. Ve maalesef, günümüzde, bilişim sistemlerine yönelik ya da bilişim sistemleri aracılığıyla işlenen suçlardaki patlamaya rağmen, kişiler, halen bilinçli bir şekilde

Mobbing – İşyerinde Psikolojik Taciz

Mobbing , latince “mobile vulgus”tan türetilen  ingilizce “mob” kökünden gelmekte olup, “Mob” sözcüğü, aşırı şiddetle ilişkili ve yasaya uygun olmayan kabalık anlamındadır. İş yaşamında maddi ve manevi çok büyük zarara yol açan duygusal taciz, Yargıtay tarafından “işyerinde bireylere üstleri, eşit düzeyde çalışanlar veya astları tarafından  sistematik  biçimde  uygulanan  her  türlü  kötü  muamele,  tehdit,  şiddet,  aşağılama  gibi 

Hava Aracı Alım Satım Sözleşmeleri

Sivil Havacılık ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlayan büyük ve hızla büyüyen bir endüstridir. Türkiye’de Hava Taşımacılığı ve genel olarak Sivil Havacılık sektörü, son yıllarda atılan olumlu adımların ve yatırımların sonuçlarını almaya başlamıştır. Avrupa’daki emsalleriyle karşılaştırıldığında Türk Sivil Havacılığının kat ettiği yol ciddi anlamda dikkat çekmektedir. Ülkemizde özel jet kullanımı köklü bir geçmişe dayanmasa da