Ticaret Hukuku ve İş Hukuku Arasındaki Farklar

Ticaret hukuku, genel olarak üretim ve tüketim arasında köprü oluşturan ticari ve ekonomik faaliyetlerin tamamını kapsayan yürürlükte olan mevzuattan sorumlu olan hukukun alt bir dalıdır. İş hukuku nedir sorusu, iş, işçi ve işveren konularını ele alan ve bu konularda ortaya çıkan anlaşmazlıkları gideren ve bireylerin iş ilişkisini düzenleyen kuralların bütünü olarak cevaplanabilir. İş hukuku işveren, işverene bağlı çalışanlar, devlet ve bu üç kavramın bağlı olduğu toplulukların ( SSK, İş ve İşçi Bulma Kurumu, sendikalar, odalar, Çalışma Bakanlığı, vakıflar ve dernekler gibi) aralarındaki ilişkileri görev olarak alır. İşverene bağlı çalışanlar nitelikleri sebebiyle bağımlı ve bağımsız çalışanlar olarak ikiye ayrılmaktadır ve iş hukuku bağımlı çalışanlardan işçiyi ele alarak işverenle ilgili ilişkilerini düzenlemekle yükümlüdür. Bağımlı çalışanlar kısmının bir diğer mensubu olan memurlar, İdare Hukuku’nun 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında değerlendirmeye alınır.

İş hukuku; bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olmak üzere iki ana başlıkta ele alınmaktadır. Bireysel iş hukuku ile işçi ile işverenler arasındaki bireysel olarak kurulan iş ilişkisini düzenlemeyi görev edinirken, toplu iş hukuku büyük işletmelerde işçi ve işverenin sendika gibi topluluklar tarafından temsil edildiği durumlarda işçi ve işveren haklarının düzenlenmesini konu edinir. İş hukukunun konu edildiği alanlar kabaca çalışma süresinden ayrılan haller, fazla çalışma, fazla çalışma ücreti, gece çalışması, dinlenme süreleri, ücretli tatil ve izinler, iş sözleşmesinin sona ermesi, süreli fesih (bildirimli fesih), çalışma belgesi, kıdem tazminatı, sendika, işçi sendikasına üye olma hakkı, toplu iş sözleşmesi, grevin tanımı ve unsurları, lokavtın tanımı şeklinde çizilebilir. İş hukuku tüm bu başlıklarla işçi ve işveren arasındaki ilişkide tarafların haklarını korur. Ticaret hukuku konuları ise ticari işletme, ticari iş ve ticari hüküm, ticaret unvanı, işletme adı, marka, haksız rekabet, ticari defterler, ticaret sicili, cari hesap sözleşmesi ve tacir yardımcıları gibi ana başlıklar altında değerlendirilebilir. Ticaret hukuku ticari bağla birbirine bağlı tarafların ilişkilerini en ince ayrıntısına kadar düzenlemektedir.

Taraflar arasında olası anlaşmazlıkların çözümü ticaret hukukuna göre Asliye Ticaret Mahkemeleri ve Asliye Hukuk Mahkemesi’nin göreviyken işçi ve işveren arasındaki olası anlaşmazlıklarda İş hukukuna göre Asliye Hukuk Mahkemeleri yada asli mahkeme niteliğindeki İş Mahkemeleri’nde görülmektedir.

İş hukuku, üretim ve hizmet kısmında daha fazla ön plana çıkarken, ticaret hukuku, üretim ve tüketim arasındaki faaliyetleri düzenleme amacı güder. İş hukuku da ticaret hukuku da sağlıklı ekonomik faaliyetlerin yürütülebilmesi adına hayati önem taşıyan hukuk dallarıdır fakat görüldüğü üzere özel durumlar haricinde ikisinin de sınırları birbirinden tamamıyla ayrılmış durumdadır.

Spread the word. Share this post!

Leave a comment

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.