Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru, 7.5.2010 tarih, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un kabul edilmesiyle hukuk sistemimize irmiş ve 23 Eylül 2012 tarihinde uygulanmaya başlanmıştır. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru, temel hak ve özgürlükleri, kamu gücünün işlem, eylem ya da ihmali nedeniyle ihlal edilen bireylerin diğer başvuru yollarını tükettikten sonra başvurdukları istisnai

Ötanazi

Aktif veya pasif ötanazi olmak üzere ikiye ayrılan ötanazi, hastasına acıma veya hastanın veya yakınlarının ricası ile hastanın hayatına hekim tarafından son verilmesi olarak tanımlanabilir. Öldürücü bir ilacın vücuda verilmesi veya takılı olan serumun çıkarılması veya hayat destek ünitelerinin kapatılması aktif ötanazidir. Pasif ötanazi ise bilinçli olarak hastanın yaşaması için verilmesi gereken ilacın verilmemesi veya takılması gereken serumun takılmamasıdır.  Pasif