Hava Aracı Alım Satım Sözleşmeleri

Sivil Havacılık ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlayan büyük ve hızla büyüyen bir endüstridir. Türkiye’de Hava Taşımacılığı ve genel olarak Sivil Havacılık sektörü, son yıllarda atılan olumlu adımların ve yatırımların sonuçlarını almaya başlamıştır. Avrupa’daki emsalleriyle karşılaştırıldığında Türk Sivil Havacılığının kat ettiği yol ciddi anlamda dikkat çekmektedir. Ülkemizde özel jet kullanımı köklü bir geçmişe dayanmasa da

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru, 7.5.2010 tarih, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un kabul edilmesiyle hukuk sistemimize irmiş ve 23 Eylül 2012 tarihinde uygulanmaya başlanmıştır. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru, temel hak ve özgürlükleri, kamu gücünün işlem, eylem ya da ihmali nedeniyle ihlal edilen bireylerin diğer başvuru yollarını tükettikten sonra başvurdukları istisnai