Belirli Süreli İş Sözleşmesi

İş Kanununa göre iş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı hallerde sözleşme belirsiz süreli olarak yapılmış sayılır.

İş Kanununa göre belirli süreli is sözleşmeleri ise sözleşmenin sona erme tarihinin taraflarca önceden belirlendiği sözleşmelerdir. İş Kanununda yer alan özel düzenleme gereği, bu tip sözleşmeler ancak belirli süreli işlerde veya belirli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşulların mevcut olduğu hallerde yapılabilir.

Belirli süreli iş sözleşmesi esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla kez üst üste zincirleme olarak yapılamaz.

Belirli süreli iş sözleşmesinin sözleşmede belirlenen süre tamamlanmadan önce taraflardan biri tarafından sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşmeyi fesheden taraf karşı tarafın uğrayacağı zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

Yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre; sözleşmenin işveren tarafından, sürenin bitiminden önce haklı bir neden olmadan feshedilmesi halinde, işçi geri kalan süre için yoksun kaldığı ücretini işverenden isteyebilir. Belirli süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından haksız olarak feshedilmesi halinde ise işverenin tazminini isteyebileceği zararı, işçinin çalıştırılamaması nedeniyle uğradığı zarar kadar olabilecektir.

Belirli süreli iş sözleşmelerinin süresinden önce feshi halinde, bildirim süresi verilerek veya bildirim süresine ilişkin ücret peşin ödenerek işveren ya da işçi tarafından fesih mümkün değildir.  Bu durum yalnızca belirsiz süreli iş sözleşmeleri için söz konusudur. Bu nedenle süresinden önce feshedilen belirli süreli iş sözleşmelerinde işçiye ihbar tazminatı ödenmesi de söz konusu değildir.

Sözleşmenin süresi belirli olsun ya da olmasın, işçi veya işveren; sağlık sebepleri,  ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri ile zorlayıcı sebepler nedeniyle derhal fesih hakkının kullanabilir.

İşverene sağladığı avantajlar yanında, belirli süreli iş sözleşmesinin haklı bir neden olmaksızın süresinden önce işveren tarafından feshedilmesi durumunda, işçinin fesih tarihi ile sözleşmenin sona erme tarihi arasındaki ücret ve eklerini talep etme hakkının olduğu unutulmamalıdır.

Spread the word. Share this post!

Leave a comment

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.