Türkiye’de İrtibat Bürolarının Kurulması

İrtibat büroları veya temsilcilik büroları (ng. representative office), Ticari faaliyet dışında haberleşme, ağarlama, irtibat salama, yatırım yapılacak ülkede pazar araştırmasının yapılması, yatırım yapılacak ülkedeki iş olanaklarının yakından takip etmek ve bu konuda merkez firmaya bilgi vermek gibi sosyal, kültürel ve iktisadi amaçlarla yurtdışındaki yerleşik kişi ve kuruluşlar tarafından açılan bürolardır şeklinde tanımlanabilir.
İrtibat bürolarının, yabancı sermaye mevzuatına göre ticari faaliyette bulunmalar yasak olduğundan bu büroların iktisadi yapılarının yakından takip edilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu büroların ticari faaliyette bulunmalar yasak olduğundan faaliyet gösterilen ülkede kurumlar ve katma değer vergisi mükellefiyetlerinin bulunmaması gerekmektedir.
Bakanlık, yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş şirketlere, Türkiye’de ticari faaliyette bulunmamak kaydıyla irtibat bürosu açma izni vermeye ve bu izinlerin süresini uzatmaya yetkilidir.
Eski yönetmelikte kuruluş ve süre uzatımına ilişkin müracaatların, istenilen bilgi/belgelerin tam ve eksiksiz olması kaydıyla, başvuru tarihinden itibaren 5 iş günü içinde sonuçlandırılacağına ilişkin bir düzenleme vardı. Yeni yönetmelikle bu süre 15 iş gününe çıkarılmıştır.
Ayrıca yeni yönetmelikte Bakanlığın, yeni kurulan şirketlerin Türkiye’de irtibat bürosu açma taleplerini, şirketin faaliyet konusu, sermayesi ve istihdam edilen personel sayısı gibi unsurlar çerçevesinde değerlendirerek faaliyet izninin verilmesi için şirketin kuruluşundan itibaren en az bir yıllık sürenin geçmesi koşulunu öngörebileceği belirtilmektedir.
Eski yönetmelikte yabancı şirketlerin, para ve sermaye piyasalar, sigortacılık gibi özel mevzuat bulunan finansal alanlarda faaliyette bulunmak amacıyla irtibat bürosu açma taleplerinin, ilgili özel mevzuat çerçevesinde yetkili kılınan kurum veya kurulularca değerlendirileceği belirtilmekteydi. Bu cümlede bir değişiklik olmamakla birlikte, gerekli görmesi halinde Bakanlığın bu başvuruları sonuçlandırabileceği de yönetmeliğe eklenmiştir. Buna göre Bakanlık, yabancı şirketlerin faaliyet göstermek için izin, lisans veya benzeri yetkiler alınması gereken diğer sektörlerde irtibat bürosu açma taleplerini, söz konusu izin veya lisans veren kurum ya da kuruluşların görüşlerini alarak sonuçlandırabilecektir.

Spread the word. Share this post!

Leave a comment

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.