Bilişim Hukuku Hakkında Temel Bilgiler

Bilişim Hukuku Nedir, Neyi Kapsar?
Bilişim hukuku sayısal bilginin paylaşımını konu alan hukuk dalıdır. Bilişim Hukuku, bilgi teknolojisi hukuku ve internet hukuku olmak üzere iki ana bölümde incelenmektedir. Bilgi teknolojisi hukuku, dijital hale getirilmiş bilginin ve bilgisayar programlarının dağıtılmasını, bilgi güvenliğinin sağlanmasını ve elektronik ticaret konularını düzenler. İnternet Hukuku ise internetin kullanılması ile ortaya çıkan hukuki meseleleri ve buna bağlı olarak internet erişimi ve kullanımı, ifade özgürlüğü, özel hayatın korunması vb. konuları kapsamına alır.

Bilişim Suçları Nelerdir?
Bilişim suçları üç biçimde ortaya çıkabilmektedir: Birinci grupta, bilişim sistemlerine karşı işlenen suçlar yer alır. Bilişim sisteminden kasıt bilgisayarlar ve yargıtay kararı çerçevesinde ATM’lerdir. Bir bilişim sistemine girme ve sistemde bir süre kalmak Tük Ceza Kanunu’nda suç olarak tanımlanmıştır. Örneğin, bir kişinin e-mail şifresini kırarak sisteme girmek ve sistemde kalmak suç oluşturmaktadır.
İkinci grup bilişim suçunda, bilgisayar bir araç olarak kullanılmaktadır. Dolandırıcılık veya yasa dışı maddelerin online satışı bu suçlara örnektir.
Üçüncü grup bilişim suçunda ise bilgisayar tesadüfen suçun içinde bulunmaktadır. Örneğin, uyuşturucu kaçakçılarının ilişkili oldukları kişilerin bilgilerini bilgisayarda saklamaları.

Bilişim Suçlarını Düzenleme Altına Alan Kanunlarımız Hangileridir?
Bilişim suçları ve sistemlerine karşı işlenen suçlar 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) nun 243-246 maddelerinde düzenlenmektedir. Buna göre, TCK ilgili maddelerinde; bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması kapsamındaki suçları düzenlemektedir.
5846 sayılı, 1951 yılında yürürlüğe giren Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade olunan eserler ve her biçim altında ifade edilen bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada program sonucu doğurması koşuluyla bunların hazırlık tasarımları “ilim ve edebiyat eserleri” içinde yer almaktadır. Böylelikle yasalar, bilgisayar programlarını “eser” olarak tanımlayarak koruma kapsamına almıştır.
2007 tarihinde kabul edilen 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun da internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usulleri düzenlemektedir.

Fikri Haklar, Telif Hakları, Sınai Haklar Kavramlarından Ne Anlamak Gerekir?
“Fikri haklar, telif hakları, eser sahibinin hakları” ile her türlü bilimsel ve edebi eserler, güzel sanat eserleri, müzik eserleri, sinema eserleri ve bilgisayar programları üzerindeki haklar ifade edilirken “sınai haklar, sınai mülkiyet hakları” ile patentler, markalar, ticari sırlar, endüstriyel tasarım ve modeller üzerindeki haklar kastedilmektedir.

Kişilik Hakları ve Bilişim Arasındaki Hukuksal İlişki Nedir?
Günümüzde, internet aracılığıyla kişilik haklarına yapılan tecavüzlerin sayısı oldukça artmıştır. Örneğin, elektronik posta aracılığıyla kişilik haklarına yapılan tecavüzler, web sayfalarındaki yayınlar nedeniyle ve sosyal medya sitelerinde ortaya çıkan kişilik hakları ihlalleri buna örnek gösterilebilir. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun da kişilik hakları ihlallerini ve özel hayatın gizliliğini düzenleme altına almaktadır.

Internet Sujeleri Ne İfade Eder?
İçerik Sağlayıcı ve Yer Sağlayıcının Yükümlülükleri Nelerdir? İnternetin sunduğu hizmetlerin yerine getirilmesinin sağlayan ve internet sektöründe faaliyet gösterenlere internet sujeleri denmektedir. 5651 sayılı kanuna göre, içerik sağlayıcı internet ortamında sunduğu her türlü içerikten sorumludur. Yer sağlayıcı da haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak imkan bulunduğu ölçüde hukuka aykırı içeriği yayından kaldırmakla yükümlüdür.

Spread the word. Share this post!

Leave a comment

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.