İnsanların iletişim, bilgi alışverişi gibi çeşitli amaçlar ile kullandığı teknolojinin ve bilginin kötü amaçla kullanılmaması, insanlara zarar vermemesi amacı ile bilişim hukuku ortaya çıkmıştır.

Özellikle internet kullanımının son dönemde yaygınlaşması, bilişim hukukunun çok daha fazla önem kazanmasını beraberinde getirmiştir. Sosyal yaşamda da kullanılmaya başlanan internetin kötüye kullanımını önlemek amacıyla ortaya çıkan bilişim hukuku yaptırımı olan hukuk dallarındandır. Bilişim suçları Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiştir. Böylece zarar vermek amacını güden girişimler hukuki ve dolayısıyla cezai bir yaptırım ile karşılaşır.

Bilişim suçlarının neleri kapsadığına dair rapor Birleşmiş Milletler Komisyonu ve Avrupa Birliği tarafından hazırlanmıştır. Bu raporda hangi suçların bilişim kategorisinde değerlendirileceği ana hatları ile belirlenmiştir. Herhangi bir bilgisayar sistemine yahut bu sistemlerin servislerine izinsiz ve yetkisiz erişmeye çalışma girişimi ve erişme söz konusu rapora göre bilişim suçudur. Bu sistemleri dinlemeye yönelik girişim de bilişim suçu kapsamındadır. Bilgisayar aracılığı ile yapılan her türlü dolandırıcılık da yine bilişim suçu kapsamında değerlendirilir. Sahtecilik yapmak ile herhangi bir bilgisayar yazılımının izinsiz kullanılması da bilişim suçudur ve bu kapsamda işleme alınır. Bunların yanı sıra hakaret ya da pornografi içeren yayınlar ile kanunlara aykırı olan yayınlar da yine bilişim suçu kapsamındadır.