Ticari ve finansal kurumlar olan bankaların işlevlerini düzenleyen hukuk dalı bankacılık hukuku olarak adlandırılır. Bankaların kuruluşunu, örgüt yapılanmasını, faaliyete geçmesini ve faaliyet konularını, denetlenmesini, sona ermesini düzenler. Banka hukukunun faaliyet alanları arasında en mühim ve aynı zamanda en kapsamlı olanı bankacılık işlemleridir. Bankacılık işlemleri bankaların sosyal yaşamda üstlendikleri işlevlerin yerine getirilmesini sağlar. Bu yüzden bankacılık hukuku içerisinde bankacılık işlemleri büyük önem taşır. Çünkü bu işlemler bankaların ülkelerin ekonomisi açısından önemini ortaya koyar. Tüm işlemler ve bankaların tüm işlevleri düşünüldüğünde bankacılığın bir sektör olarak ülkede faaliyet gösterdiği kabul edilir. Dolayısıyla bankacılık hukukunun temel kapsam alanı bankacılık sektörüdür.

Hem bankacılık alanında hem de finans alanında sıklıkla rastlanılan davalara şu örnekler verilebilir;
İpotek ve teminatlı işlemlerden doğan davalar,
Kredi sözleşmelerinden doğan davalar,
Leasing ve faktöring sözleşmelerinden doğan davalar,
İpotek ve teminatlarının düzenlenmesi Finansal kiralama ve faktoring işlemleri,
Kredi sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi,
Bankalar Birliği ve Bankacılık Denetleme Kurulu ve TMSF ile ilgili hukuksal işlemler,
Sermaye piyasası uygulamaları,
Şirket finansmanı denetimi.