Hukukun, ticari faaliyetler ile ilgili tüm mevzuatı kapsayan alt dalı ticaret hukuku olarak adlandırılır. Ticaret hukuku, borçlar hukuku ile çok yakın bir ilişki içerisinde olsa da borçlar hukukundan temel yönleri ile ayrılır. Borçlar hukuku ve ticaret hukuku, hukukun farklı alt dallarıdır. Ticaret hukuku bireyler arasındaki ticari ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır.

Bireyler arasındaki borç ilişkileri şayet ticari nitelikte değilse borçlar hukuku kapsamında değerlendirilir. Bireyler arasında hiçbir ticari nitelik taşımayan borç ilişkilerini borçlar hukuku düzenler. Fakat bireyler arasındaki borç ilişkisi ticari bir niteliğe sahip ise bu durumda devreye ticaret hukuku girmektedir.

Hükümler genellikle ticaret hukukunda yer aldığından ticaret hukukunun daha kapsamlı olduğu söylenebilir. Başta Sermaye Piyasası Kanunu olmak üzere Banka Kartları Kanunu ile Kredi Kartları Kanunu gibi yasalar ticaret hukuku kaynakları arasında yer alır. Tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticari işler tellallığı, ticaret ortaklıkları gibi kavramlar ticaret hukukunun en temel kavramlarındandır.

Deniz ticaret hukuku ve sigorta hukuku diğer ticaret hukuku konularındandır.