Hem hava sahasının kullanımını hem de hava sahası içinde ortaya çıkan olayları düzenleyen hukuk kurallarının bütününe havacılık hukuku adı verilir. Yasalar karşısında yer yüzü ile dış yüzey arasında kalan boşluk hava sahası olarak adlandırıldığından yasaların geçerli olması için belirli bir yükseklikten söz edilemez. Örneğin radyo dalgaları da hava sahasından geçer. Ayrıca uzaya fırlatılan çeşitli cihazlar ve araçlar da hava sahasından geçer.

Zeplin gibi balonlar ve benzeri araçlar da hava sahasında bulunduğundan tüm bunlar havacılık hukuku çerçevesinde incelenen konulardan bazılarıdır. Bu kurallar sadece sivil havacılık faaliyetlerinde hava sahasının kullanılmasını kapsamaz. Bu hukuk dalı hava sahası içerisinde işlenmiş olan bir suçta yargı yetkisi üzerinde durmaktadır.

Eski dönemlerde herhangi bir uçağın bir başka ülkenin hava sahasına girmesi durumunda, bu ülkenin yasaları devreye girerdi. Ancak günümüzde bu durum değişime uğradı. Artık suçun hangi ülkenin hava sahasında işlendiğine değil, uçağın kayıtlı olduğu ülkenin hukuk kuralları devreye giriyor. Böylece hukuk anlamında ülkeler arasında yaşanan uyuşmazlıklar ve sorunlar da giderilebiliyor.

Uçaklarda hukuku ve düzeni koruma görevi ve yetkisi kaptan pilotlara aittir. Uçuşlarda gerek herhangi biri gerekse mürettebat tarafından işlenen hava korsanlığı suçu, zorla el koyma suçu, uçak kaçırma suçu gibi suç unsurları hava hukukunun devreye girdiği durumları işaret eder. Bu tür durumlarda hava hukukunun kuralları uygulanmaktadır. Hava hukuku kurallarını düzenleyen en önemli sürekli örgüt Birleşmiş Milletler’e bağlı olan ve merkezi Montreal’de bulunan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’dür (ICAO).