Enerji, günümüz dünyasının en önemli ve yaşamsal olgularından birinidir.Enerji sektörü yapısal olarak 2001 yılından itibaren köklü bir değişime uğramış enerji hukukunun önemi daha da artmıştır. Enerji hukuku, enerjinin üretim ve dağıtımda idarenin yetkilerinden dolayı idare hukukuyla yakın ilişkili olmakla beraber borçlar ve ticaret hukukuyla da yakından ilgili olması nedeniyle özel hukukun alanına da girmektedir.

Elektrik, doğalgaz ve petrol piyasalarında yapılan her türlü enerji yatırımına ve yenilenebilir enerji projeleri de dahil birçok enerji projesine danışmanlık veren Basan Avukatlık Ortaklığı;

Enerji projelerinin finansmanına yönelik hukuki danışmanlık,
Enerji sözleşmeleri,
Yatırım uyuşmazlıklarının çözümü,
Enerji projeleri ile ilgili birleşme devralmalar,
Eneriji projelerinde kamulaştırma ve özelleştirmeler,
Ruhsat, lisans ve onay süreçlerinin takibi,
Doğalgaz, Güneş, Rüzgar, Jeotermal Enerjisi ile ilgili regülasyonlara ait hukuki danışmanlık,
Türbin sözleşmeleri,
EPDK lisans ve lisans tadili,
Enerji hukuku ile ilgili tüketici davalarında, müvekkillerine, uygun ve pratik tavsiyelerde bulunmak üzere donanımlı bir ekibe sahiptir.